เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของสยามจักษุคลีนิคและวอร่าวีชั่นส์

ร้านแว่นตา Vora Visions ดูแลและควบคุมโดยทีมจักษุแพทย์ ผู้ก่อตั้งสยามจักษุ คลีนิค ซึ่งก็คือ นพ. สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์ และพญ. เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ บิดาและมารดาของ คุณ วรสุตา วงศ์วรเศษฐ์ หรือ คุณวอร่า เจ้าของร้านแว่นตา Vora Visions

สยามจักษุคลีนิคตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ ซอย1 ถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยนายแพทย์ สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์ จักษุแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ American Board จากประเทศอเมริกา ท่านเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นโดยการกรีดผิวตา Radial Keratotomy (RK) สำเร็จและท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดต้อกระจกและมีประสบการณ์รักษาโรคตาและวัดสายตามานานกว่า 30 ปี

แพทย์หญิง เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ จักษุแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นเจ้าของร่วมของสยามจักษุคลีนิค เป็นผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดแก้ไขตาเหล่ตาเขในเด็กและมีประสบการณ์รักษาโรคตาและวัดสายตามานานกว่า 30 ปี

ต่อมาปีพ.ศ. 2556 น.ส. วรสุตา วงศ์วรเศรษฐ์ ลูกสาวของจักษุแพทย์ทั้งสองท่านได้เข้ามาทำงานเต็มตัวและเปิดร้านแว่นตาวอร่า วีชั่นส์ (Vora Visions) ตามโรงพยาบาลชั้นนำดังนี้

บริการของร้าน