สยามจักษุคลีนิก (Siam Eye Clinic)

ที่อยู่ : 264/7-266 สยามสแควร์ ซอย 3 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร : 02-252-9474, 02-251-9576

คลินิกตาที่ตรวจตา รักษาตา และวัดสายตาอย่างถูกต้องแม่นยำโดยจักษุแพทย์ผู้มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 30 ปี

เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/pyt3voravisions

วิธีเดินทางไปยัง สยามจักษุคลีนิค (คลีนิคตา กรุงเทพฯ)

เส้นทางการเดินทางไปยังสยามจักษุคลีนิค สยามแสควร์

  • การเดินทางไปยังสยามจักษุคลีนิค (คลีนิคตากรุงเทพ) สามารถขับรถมาจอดรถได้ที่พื้นที่จอดรถสยามสแควร์ หรือจอดที่อาคารจอดรถสยามกิตติ์ หรืออาคารจอดรถศูนย์หนังสือจุฬา
  • โดยสารโดยใช้รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม และเดินต่อมาที่ Siam Square Soi 3ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
  • มีรถเมล์ผ่านหลายสาย