ร้านแว่น Vora Vision สาขาศิริราช

สาขา รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 4

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 4 อาคาร ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

เบอร์โทร : 02-411-1340

เบอร์มือถือ : 085-924-5561

อีเมล : voravision.siph@gmail.com

เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/siphvoravisions

วิธีเดินทางไปยัง ร้านแว่นตา Vora Visions Siriraj

เส้นทางการเดินทางไปยัง Vora Visions สาขา รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

  • สามารถขับรถเดินทางมายัง รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ผ่านเส้นทางถนนวังหลังได้ โดยจอด
  • เดินทางโดยสารทางเรือมายังท่าเรือพรานนกและเดินต่อมายัง รพ.ศิริราช ได้