ร้านแว่นตา วอร่าวีชั่นส์ siam square

ร้านแว่นตา Vora Visions สาขาใหม่ 30 ปีแห่งการดูแลดวงตา

วอร่าวีชั่นส์ แบรนด์ร้านแว่นตาคุณภาพที่ควบคุมดูแลโดยทีมจักษุแพทย์ มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีเปิดตัวสาขาล่าสุด ณ สยามสแควร์ซอย 3

ปัจจุบันร้านแว่นตาวอร่าวีชั่นส์ มีสาขาตามโรงพยาบาลชั้นนำ ได้แก่ สาขาสุขุมวิท(โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) สาขาเพชรเกษม(โรงพยาบาลพญาไท 3) และสาขาศิริราช(โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์)